Отделение по Кардиология и Инвазивна Кардиология

Кардиологичното отделение към МБАЛ "Христо Ботев" гр. Враца е разкрито на 31.05.1986 год..

Отделението има разкрити 50 легла.

Отделението по Кардиология  разполага с пълен набор нова съвременна апаратура за диагностика и лечение на на сърдечно-съдовите заболявания. Осигурено е постоянно интензивно наблюдение и интензивно лечение на нововъзникнали спешни кардиологични заболявания и обострени хронични сърдечни заболявания; диагностика и лечение на ИБС; извършване на фибринолиза на показани болни с остър инфаркт на миокарда. Кардиопулмонална ресусцитация в пълен обем съгласно съвременните изисквания и алгоритъм; съвременно лечение на остър коронарен синдром; съвременно лечение на сърдечната недостатъчност, съгласно европейските алгоритми; съвременно лечение на ревматоиден артрит, остеопороза и системни заболявания; лечебни вътреставни манипулации;  извършване на трансторакална и трансезофагеална ехокардиография с Доплер; извършване на тест с натоварване на велоергометър и тредмил; 24 часов Холтер, ЕКГ.

В три последователни акредитации кардиологично отделение получава най-висока оценка-отлична 5 звезди.


 

Началник отделение:

Д-р Ирена Мраморенска - Ралчовска

Специалист кардиология и вътрешни болести
Старша сестра:

Даринка Върбанова