Мобилни телефони


 

ОТДЕЛЕНИЕ

НОМЕР

 Спешно отделение

0886 74 77 83

092 923725

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

0882 99 714 8

 Акушеро-гинекологично отделение

0879 44 08 34

092 / 923729

 Детско отделение

0879 44 08 25

 Хирургично отделение

0879 44 08 31

092 / 923747

 Отделение съдовова хирургия

0879 44 08 32

092 / 923748

 

 Кардиологично отделение

0879 44 08 24

 Първо вътрешно отделение

0884 99 95 36

 Отделение по гастроентерология

0884 99 95 35

 

 

 Отделение транфузионна хематология

0879 44 08 41

 Отделение Образна диагностика

0879 44 08 43

 Неонатологично отделение

0879 44 08 27

092 / 923738

 

 

 Ортопедо-травматологично отделение

092 / 923788

 УНГО

0879 44 08 26

 

 

 Неврологично отделение

0879 44 08 35

 Нефрологично отделение

0879 44 08 39

 Център по Хемодиализа

0879 44 08 46

 Отделение по физикална терапия и рехабилитация

0879 44 08 42

 

 

 Операционен блок

0884 99 95 45

 Клинична лаборатория

0884 99 95 34

Микробиологична лаборатория

0879 44 08 52

Клинична патология

0884 57 19 19

Съдебна медицина

092 / 923772

 ТЕЛК

0879 44 08 48

Аптека

0885 39 74 26

 

 

Сектор „Човешки ресурси и ТРЗ”

 

092 / 923308

Сектор „Счетоводство”

092 / 923756

Каса

0885 50 04 72

Деловодство

0884 57 19 06

Социален работник

0879 44 08 50

Диспечер – транспортна служба

На този номер и за транспорт от района на област Враца до МБАЛ след консултация с личния лекар

0885 15 00 17

092 / 923377

 Отделение по Кожно венерически болести

 0879 44 08 49

 

 

 

 


 

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца